Witamy na oficjalnym wydarzeniu Kizzmeeting Festival Katowice 2017 ! :)
(for ENGLISH / FRENCH please scroll DOWN)

Kiedy kończyła się pierwsza edycja w 2015r. byliśmy w wielkim szoku, że przygotowywany przez nas po raz pierwszy festiwal okazał się tak spektakularnym wydarzeniem ! 
Nie byliśmy gotowi na tak dobre, a w zasadzie fantastyczne przyjęcie pierwszej edycji przez Was - uczestników i wszystkich artystów ! Było magicznie ! 
Podziękowania napływające ze wszystkich stron i pochwały za zorganizowanie perfekcyjnego weekendu z niesamowitymi warsztatami i wprost niewiarygodnymi i szalonymi imprezami zmobilizowały nas by powtórzyć to za rok. 
Wszyscy docenili klimat i atmosferę tego wyjątkowego festiwalu. Wydarzenie, które z założenia miało być meetingiem, spotkaniem wszystkich znajomych z Polski i ze świata, momentem w życiu, w którym wszyscy się zbierzemy, połączeni pasją jaką są rytmy afrykańskie, w tym kizomba, semba i afro-kuduro, udało się 110 procentach ! :)

Edycja 2016, mimo naszych wielkich obaw powtórzyła sukces i była ...jeszcze lepsza, bogatsza oraz bardziej szalona, wszystko było doskonalsze i jeszcze lepiej przez Was przyjęte !!! 

Chcemy spotkać Was ponownie ! 
Chcemy by wszyscy przyjaciele Kizzmeeting Festivalu znowu odwiedzili Katowice i ponownie przeżyli fenomenalny weekend! 

ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2017 !

Ponownie zaprosiliśmy grupę wyjątkowych artystów, świetnych instruktorów, profesjonalistów, a także wspaniałe osoby same w sobie. Łączą ich bliskie relacje zarówno na scenie tanecznej, jak i poza nią, to gwarantuje przyjazną atmosferę i szalone imprezy, a o to chodzi nam najbardziej! 
To feeling jaki wytwarza się pomiędzy artystami i przenosi na wszystkich uczestników spowoduje, że wczesną wiosną serce rytmów afrykańskich zabije w Katowicach.

Ponownie zaserwujemy Wam porządną dawkę kizomby, semby i afro-kuduro, a wiedza naszych instruktorów zapewni, że każdy znajdzie tu coś dla siebie bez względu na dotychczasowy poziom swoich umiejętności :)

ARTYŚCI:

1. Paulo i Lana
2. Rico i Josy
3. Maria i Arnold
4. Frans i Sarah
5. Vamula.pl
6. Donald Wilson
7. Jacinto Teca
8. Ozy Shyne
9. Stephane Lyke
10.Robert King Safro
11. Dunia Pacheco
12. Ania i Marash
13. Agnieszka i Paweł
14. Gosia i Kuba
15. Maciek Zahorodny


3 IMPREZY FESTIWALOWE ORAZ PONAD 40 GODZ. WARSZTATÓW JUŻ NIEDŁUGO PONOWNIE W KATOWICACH !!!
DOŁĄCZ DO NAS !!!

Imprezy festivalowe rozkręcają:

1. DJ PAPARAZZI
2. DJ OZY SHYNE
3. DJ HUGO BOSS
4. DJ CZEKOLADA
5. DJ PYRAS
6. DJ DOTIZINHA

REJESTRACJA I ZAPISY :

https://docs.google.com/forms/d/1Fhee3UnL87zjaoA2DbyU95CXfOe8tAkpKfLzTNEX1yE/viewform?edit_requested=true

LOKALIZACJE:

WARSZTATY (+ social room) ----> 

PREMIER BEST WESTERN HOTEL
ul. Bytkowska 1a, Katowice
Tel. +48 32 721 11 22
www.bwkatowice.pl

IMPREZY ----> 

MARQUEE CLUB (dawniej Variete), ul. Mickiewicza 4 Katowice

Klub Gravitacja ul. Gliwicka 44 Katowice

KONTAKT:
kontakt@kizzmeeting.com
rejestracja@kizzmeeting,com 
seba@kizzmeeting.com

ORGANIZATORZY :
Sebastian Ciosiński & Kinga Łochowska
(Szkoła Tańca La Clave Katowice)
AND KIZZMEETING TEAM !!! :)

OFICJALNI PROMOTORZY / OFICIAL PROMOTORS:

Joanna Morek - (Kraków)
https://www.facebook.com/events/447523868768097/

Paweł Radomski – (Rzeszów)
https://www.facebook.com/events/599111990227376/

Sylwia Kłos - (Warszawa)
https://www.facebook.com/events/434453563406314/

Jakub Pyras (Toruń) 
https://www.facebook.com/jakubpyras?fref=ts


Strona www : 
www.kizzmeeting.com


KizzMeeting TeamENGLISH:
Welcome to the oficiall fan page of Kizzmeeting Festival 2017 :)

When first edition in 2015 was coming to an end, we were amazed that the festival we organized was such a spectacular event!
We were not prepared to such good, an in fact, fantastic feedback coming from YOU – all participants and artists! It was magical! All the words of gratitude coming from all parts of the world, and positive opinions about organization of this perfect weekend with incredible workshops and crazy parties encouraged us to do it again.
Everyone appreciated the atmosphere of this unique festival. Our event, which was supposed to be a meeting of all friends from Poland and abroad, a moment in life when we all gather joined by passion which are African rhythms, including kizomba, semba and afro-kuduro turned to be a success in 110% ! :)

Edition 2016 was better and better and better !!!! :) 

We would like to see YOU again!
We would love all friends of KizzMeeting Festival to visit Katowice again and have another phenomenal weekend with us!
WE WOULD LIKE TO INVITE YOU TO 2017 EDITION!

We again invited a group of exceptional artists, great instructors, professionals, as well as beautiful people as they are. They all have close relations with each other both within the dancing scene, and in personal life, and it guarantees a friendly atmosphere and crazy parties – this is exactly what we want! It is this feeling between the artists, which is transferred to all participants, thanks to which African rhythms will be again present in Katowice.

We will again serve you a great doze of kizomba, semba, and afro-kuduro. Thanks to knowledge of our artists everyone, regardless of present skills Emotikon wink, will be able to find something for himself/herself.

CONFIRMED ARTISTS: :

1. Paulo i Lana
2. Rico i Josy
3. Maria i Arnold
4. Frans i Sarah
5. Vamula.pl
6. Donald Wilson
7. Jacinto Teca
8. Ozy Shyne
9. Stephane Lyke
10.Robert King Safro
11. Dunia Pacheco
12. Ania i Marash
13. Agnieszka i Paweł
14. Gosia i Kuba
15. Maciek Zahorodny

DJ PAPARAZZI
DJ OZY SHYNE
DJ HUGO BOSS
DJ CZEKOLADA
DJ PYRAS
DJ DOTIZINHA

...
4 PARTIES AND OVER 40 HRS OF WORKSHOPS ARE WATING FOR YOU !!! 
JOIN US !!!

REGISTRATION LINK :

https://docs.google.com/forms/d/1Fhee3UnL87zjaoA2DbyU95CXfOe8tAkpKfLzTNEX1yE/viewform?edit_requested=true

VENUES:

WORKSHOPS ---> 

PREMIER BEST WESTERN HOTEL
ul. Bytkowska 1a, Katowice
Tel. +48 32 721 11 22
www.bwkatowice.pl

PARTIES ----> 

MARQUEE CLUB (dawniej Variete), ul. Mickiewicza 4 Katowice

Klub Gravitacja ul. Gliwicka 44 Katowice

CONTACT:
kontakt@kizzmeeting.com
rejestracja@kizzmeeting,com 
seba@kizzmeeting.com 

ORGANIZERS :
Sebastian Ciosiński & Kinga Łochowska
( La Clave School Dance )

AND KIZZMEETING TEAM !!! :)

and more to come... stay tuned :D


FRENCH:
Quand la première édition arrivait à sa fin en 2015, nous étions tous très surpris de constater que le festival organisé pour la première fois s’est avéré un évènement si spectaculaire !
Nous n’étions pas prêts à ce que cette première éditions soit si bien, si fantastiquement reçue par vous – participants et artistes ! C’était magique !
Les remerciements venant de toutes parts et les félicitations pour la parfaite organisation d’un week-end rempli d’ateliers extraordinaires et de manifestations fabuleuses et folles nous ont mobilisés à organiser une nouvelle édition l’année prochaine.
Tous ont apprécié le climat et l’ambiance de ce festival exceptionnel. L’évènement qui devait être un meeting, une rencontre de tous les amis de Pologne et du monde, un moment dans la vie où nous allions tous nous rassembler, partageant une passion commune pour les rythmes africains, y compris kizomba, semba et afro-kuduro, s’est avéré réussi à 110 pour cent ! :)

Nous voulons vous rencontrer une nouvelle fois !
Nous voulons que tous les amis du Festival Kizzmeeting viennent une nouvelle fois à Katowice et revivent ce week-end phénoménal !

NOUS VOUS INVITONS À L’ÉDITION DE 2017 !

Nous avons invité une nouvelle fois le groupe d’artistes exceptionnels, d’excellents formateurs, de professionnels, de personnes extraordinaires en elles-mêmes. Ils sont unis par les relations professionnelles et amicales ce qui garantit une ambiance amicale et des manifestations folles et c’est ce qui compte le plus pour nous ! C’est grâce au feeling qui se crée entre les artistes et se transmet sur les participants que le cœur des rythmes africains commencera à battre au printemps à Katowice.

Nous allons vous servir une nouvelle fois une bonne dose de kizomba, semba et afro-kuduro et grâce à l’expérience de nos formateurs chacun trouvera quelque chose pour lui, quel que soit son niveau de compétences :)

ARTISTES:

1. Paulo i Lana
2. Rico i Josy
3. Maria i Arnold
4. Frans i Sarah
5. Vamula.pl
6. Donald Wilson
7. Jacinto Teca
8. Ozy Shyne
9. Stephane Lyke
10.Robert King Safro
11. Dunia Pacheco
12. Ania i Marash
13. Agnieszka i Paweł
14. Gosia i Kuba
15. Maciek Zahorodny

DJ PAPARAZZI
DJ OZY SHYNE
DJ HUGO BOSS
DJ CZEKOLADA
DJ PYRAS
DJ DOTIZINHA


3 MANIFESTATIONS ET PLUS DE 40 HEURES D’ATELIERS BIENTÔT À KATOWICE !!!
REJOIGNEZ-NOUS !!!

ENREGISTREMENT ET INSCRIPTIONS

LIEUX: 

https://docs.google.com/forms/d/1Fhee3UnL87zjaoA2DbyU95CXfOe8tAkpKfLzTNEX1yE/viewform?edit_requested=true

ATELIERS ----> 

PREMIER BEST WESTERN HOTEL
ul. Bytkowska 1a, Katowice
Tel. +48 32 721 11 22
www.bwkatowice.pl

MANIFESTATIONS ----> 

MARQUEE CLUB (dawniej Variete), ul. Mickiewicza 4 Katowice

Klub Gravitacja ul. Gliwicka 44 Katowice

CONTACT:
kontakt@kizzmeeting.com
rejestracja@kizzmeeting,com 
seba@kizzmeeting.com

ORGANISATEURS :
Sebastian Ciosiński & Kinga Łochowska
(École de Danse La Clave Katowice)
AND KIZZMEETING TEAM !!! :)

Site Internet : 
www.kizzmeeting.com

KizzMeeting Team